C18 Ava

97 phút - TIX 5.6 - IMDb 0

2D Digital

C18 Ròm-

91 phút - TIX 8 - IMDb 0

2D Digital

C18 Ròm-

91 phút - TIX 8 - IMDb 0

2D Digital

C18 Ava

97 phút - TIX 5.6 - IMDb 0

2D Digital

Điện Ảnh 24h Review Khuyến Mãi

Ứng dụng tiện lợi dành cho người yêu điện ảnh

Không chỉ đặt vé, bạn còn có thể bình luận phim, chấm điểm rạp và đổi quà hấp dẫn

TIX có hai phiên bản iOS & Android

Web hosting by Somee.com